Vladimir Vojvodić

pejzaži, slike, ulje na platnu

Vladimir Vojvodić - pejzaži, slike, ulje na platnu
Sa pejzažima Vladimira Vojvodića posmatrač može da vidi, oseti i sazna šta slikarstvo zaista jeste. Te slike - ulja na platnu - su izrazi sabranosti ali i duhovne avanture, zanata kao i strasti, zaljubljenosti u slikanje.